Bezbrojne pjesme pjevaju kako vjerojatno i kamen ima dušu...Mi znamo da ju ima!
Kontaktirajte nas: +385 48 210 004
*

Vrhunska kvaliteta nadgrobnih spomenika

*

Poštivamo rokove i dogovore

*

Veliki izbor materijala (granita i mramora)

*

Kvalitetna izrada i ugradnja nadgrobnih spomenika

*

Opremljeni smo najkvalitetnijom opremom i alatom

*

Najpovoljnije cijene nadgrobnih spomenika

*

Garancija na kvalitetu materijala nadgrobnih spomenika

*

Preko 50 godina iskustva u klesarstvu

7

kvaliteti proizvoda i kvaliteti usluga

7

praćenju tehnoloških dostignuća i suvremenim trendovima

7

važnosti odnosa, pristupa i komunikaciji s kupcima

7

dugogodišnjoj tradiciji i vjerodostojnosti poslovanja

7

dugogodišnjem znanju i iskustvu koje se temelji na prenošenju znanja i usmenoj predaji „s koljena na koljeno“