Bezbrojne pjesme pjevaju kako vjerojatno i kamen ima dušu...Mi znamo da ju ima!
Kontaktirajte nas: +385 48 210 004

Granit je čest i vrlo raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena. Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom kemijskom i mineralnom sastavu. Granit je gotovo uvijek masivan, čvrst i tvrd, zbog čega je vrlo raširena njegova uporaba kao građevinskog (tehničkog) i arhitektonskog (ukrasnog) kamena.